KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ERCAN ÇELİK ÇELİK GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA ("Şirket") olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") düzenlemelerine uyumlu bir şekilde kişisel verilerinizi işlemektedir. Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Şirketimize ait mobil uygulamalarda ve/veya internet sitelerinde (hepsi birlikte “Platform”) sunulan hizmetlerden (hepsi birlikte “Platform Hizmetleri”) yararlanabilmek amacıyla Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek “Platform Üyesi” olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Şirketimiz tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

Platform Üyesi olmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

 • Kullanıcı Hesap Bilgileriniz: adınız, soyadınız, müşteri numaranız, üyelik e-posta adresiniz ve kullanıcı bilgilerinize eklemeniz halinde telefon numaranız, cinsiyet, doğum tarihi, boy ve kilo bilginiz, T.C. Kimlik Numaranız (yalnızca belli ürün gruplarını satın almanız halinde ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir.),

 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: sipariş ve fatura bilginiz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilginiz, talep ve şikayet bilgileriniz, Platform kullanım bilgileriniz, Platform’da yer alan ürünlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler, puan ve değerlendirme bilgileriniz, chat kanalıyla yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler,

 • Teslimat Bilgileriniz: sipariş verdiğiniz ürünün teslimatı için eklediğiniz telefon numarası ve teslimat adresi bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz,

 • Ödeme Bilgileriniz: tarafınızca yapılan ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgileriniz, kayıtlı kart bilgileriniz,

 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: cihaz bilgileriniz, IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileriniz, çerez bilgileriniz, platform erişim kayıtları, giriş yapma yönteminiz (Google/Facebook aracılığıyla),

 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri, amaçları ve toplama yöntemleri nelerdir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, üyelik sözleşmemiz kapsamında Şirketimize ait yararlandığınız Platform Hizmeti’nin yer aldığı mobil uygulama ya da internet siteleri üzerinden elektronik ortamda; canlı yardım, çağrı merkezi ya da e-posta kanallarıyla iletişime geçtiğinizde ise iletişime geçtiğiniz kanal vasıtasıyla elektronik ortamda ve Şirketimize matbu formlar, tebligat, posta yoluyla iletilmesi veya yasal merciler tarafından tebliğ edilmesi halinde fiziki ortamda toplanmaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda yer alan amaçlarla ve KVKK'nın 5. maddesinde belirtilen aşağıda sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak işlemektedir.

Şirketimizin İşlediği Kişisel Verileriniz

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Şirketimizin Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.

Açık rızanızın bulunması.

Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda ticari elektronik iletiler gönderilmesi.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz,  Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Platform faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz uyarınca Şirketimiz tarafından veri paylaşımı ve muhafazası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirilmesi.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere Şirketimizin tabii olduğu ikincil mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Platform’da yer alan ürün ya da hizmet gruplarının satın alımı süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz.

Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin kurulması için gerekli olması.

Üyelik sözleşmenin kurulmasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Platform Üye profilinin oluşturulması ve kapatılması süreçlerinin yönetilmesi, Platforma ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.

Üyelik sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Platform vasıtasıyla satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması, Platform’a ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.

Ödeme Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.

Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.

Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi.

Teslimat Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz.

Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.

Sipariş verdiğiniz ürünün teslimat süreçlerinin takibi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi.

İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz.

Sizinle aramızdaki üyelik sözleşmemizin ifası için gerekli olması.

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması, Platform’a ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi, hukuki taleplerinizin cevaplandırılması, ilgili kişi olarak usulüne uygun olan başvurularınızın incelenmesi ve yanıtlanması, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşılması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması.

Tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun olan ürünlere hızlı ve kolay ulaşabilmenizin sağlanması, Şirketimize ait Platform Hizmetleri arasındaki servis geçişlerinde daha iyi bir kullanıcı deneyiminin sağlanması, kullanıcı deneyimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, hizmet kalitemizin iyileştirilmesi, analiz ve raporlama çalışmalarının yapılması, Platform Hizmeti operasyonlarının güvenliğinin sağlanması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz.

Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması.

Şirketimize ait Platform Hizmetleri arasındaki servis geçişlerinde daha iyi bir kullanıcı deneyiminin sağlanması.

 1. Şirket kişisel verilerinizi kimlere hangi sebeplerle aktarıyor?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi "bilme gereği" ve "kullanma gereği" ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda yer alan amaçlarla ve sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak gerekli olduğu ölçüde ilgili alıcı grupları ile paylaşmaktadır:

Şirketimizin Paylaştığı Kişisel Verileriniz

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Alıcı Grupları

Kişisel Verilerinizin Paylaşılmasının Hukuki Sebepleri

Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Paylaşma Amaçları

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.

İştirakler, hizmet sağlayıcı ve iş ortaklarıyla.

Açık rızanızın bulunması.

Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, size özel avantajlı tekliflerin sunulabilmesi, sizleri daha iyi tanıyarak memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.

Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Platform faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Hukuki bir ihtilaf olması halinde bir hakkın kullanılması ve korunması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ve iş ortaklarıyla.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

Şirketimizin denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi, şirket operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, şüpheli işlemlere yönelik inceleme yapılması.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz.

Satın almak istediğiniz ürünün satıcısı veya hizmet sağlayıcıyla.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Platform Hizmetleri’nden faydalanmanızın sağlanması, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, satın alım süreçlerinin yürütülmesi.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz.

Satın almak istediğiniz ürünün satıcısı veya hizmet sağlayıcıyla.

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, Şirketimizin ve ürün satın aldığınız satıcımızın tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz.

Ürün satıcısı, kargo firmaları, özel kuryelerle.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortaklarımız, müşteri destek hizmeti veren hizmet sağlayıcılarımız.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Mal ve hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri talep ve şikayetlerinin karşılanması.

Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz, İşitsel Kayıt Bilgileriniz.

Bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla, topluluk şirketlerimiz, iştiraklerimiz, özel entegratörlerle, teknoloji şirketleriyle, iş ortaklarımız ve hizmet sağlayan tedarikçilerimiz.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinin kontrolü, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, risk tespiti ve analizlerinin yapılması, bilişim, teknoloji ve yazılım hizmetlerinin alınması, hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizinin yapılması.


Kullanıcı Hesap Bilgileriniz, Müşteri İşlem Bilgileriniz, Teslimat Bilgileriniz, Bilgileriniz, Ödeme Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Hukuki İşlem Bilgileriniz.


İş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımız, bankalar, e-fatura iş ortağı, kargo ve kurye firmaları, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla.

Şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması.


Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi, fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılması, Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi.

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

 1. Şirket Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyor?

Şirket ile paylaşılan kişisel veriler, Şirket gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak;

 • Veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmaktadır.

 • Web sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla Şirket'e ilettiğiniz kişisel verileriniz SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır.

 • Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için aksiyonlar alınmaktadır.

 • Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.

 • Veri işleme politikaları düzenli aralıklarla güncellenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Bu aydınlatma metninin "Hak ve Talepleriniz İçin İletişim" bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 1. Hak ve Talepleriniz İçin İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da "ERCAN ÇELİK ÇELİK GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA Başvuru Formu" ile aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Platform Hizmetleri’nden Misafir üye olarak yararlanmanız halinde işlenen kişisel verileriniz için detaylı bilgiye “Üye olmadan devam et” butonuna tıkladığınızda çıkan ekranda yer alan aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen Yazılı Başvuru

Yıldırım Mah.Aliya İzzetbegoviç Cad.No:94/A Bayrampaşa / İstanbul

Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

ercan.celik.10@hs01.kep.tr

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden

kvkk@gayoor.com

*"Şahsen Yazılı Başvuru" yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Bu bağlamda Yıldırım Mah.Aliya İzzetbegoviç Cad.No:94/A Bayrampaşa/ İstanbul adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz.

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi" yazılmasını rica ederiz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

 1. Aydınlatma Metni Hakkında

Şirket işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Güncellenme Tarihi : 10.05.2024