ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme"); Yıldırım Mah.Aliya İzzetbegoviç Cad.No:94/A Bayrampaşa/ İstanbul adresinde bulunan ERCAN ÇELİK ÇELİK GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA (“GAYOOR.COM”) ile;  kullanıcı (“Üye”, “Üyeler”) arasındaÜye'nin, GAYOOR.COM'un Üye’ye işbu Sözleşme’yi sunduğu mobil uygulama ve/veya internet sitesine (“Platform”) üye olması ve GAYOOR.COM’un sunduğu Sözleşme’de bahsi geçen diğer hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşul ve şartların belirlenmesi için düzenlenmiştir.GAYOOR.COM aynı veya farklı mobil uygulamalar veya internet siteleri aracılığıyla çok kategorili ve çok modelli e-pazaryeri ve elektronik ticaret hizmetleri (“Platform Hizmetleri”) sunan sırasıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir.Üye, işbu Sözleşme’yi onaylayarak ve/veya yönlendirmeyle gelip Platform’u indirip kullanarak ve/veya Platform üzerinde işlem yaparak Sözleşme’de düzenlenen koşullarda Platform üyesi olmaktadır.  GAYOOR.COM ve Üye işbu Sözleşme'de ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.TANIMLAR

 

Pazaryeri :GAYOOR.COM’un 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla satıcılar ile alıcıları Platform üzerinden buluşturarak satıcıların Platform’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eder.

 

Alıcı :Platform üzerinde üçüncü kişi satıcılar tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

 

Kişisel Veri : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kimliği belirli veya belirlenebilir kılan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ifade eder.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni : Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, GAYOOR.COM tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin açıklamaları içeren ve Platform üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

 

Hesabım Sayfası / Menü Sayfası : 

Üye’nin Platform ve Platform Hizmetleri’nden faydalanmak üzere gerekli işlemleri gerçekleştirdiği, gerekli bilgileri eklediği, gerekli bilgilendirmelerin Üye’ye yapılabileceği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

 

Satıcı/Satıcılar : GAYOOR.COM ile yaptığı aracılık sözleşmesi kapsamında Platform’da oluşturduğu hesap üzerinden çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1. Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, Üye olmak isteyen kullanıcının, işbu Sözleşme'yi onaylayarak, Platform’da kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde doldurması ve üyelik başvurusunun GAYOOR.COM tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması, GAYOOR.COM tarafından belirlenecek diğer şartları sağlaması ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartları haiz olması gerekmektedir. Onay işleminin tamamlanması ve durumun Üye'ye bildirilmesi ve/veya Üye sıfatının kazanılması ile Üye’nin üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Sözleşme’de ve Platform’da Üye için tanımlanan haklara kavuşmaktadır. Üye, tercih etmesi halinde GAYOOR.COM tarafından www.trendyol.com alan adlı internet sitesi, Trendyol mobil uygulaması, GAYOOR.COM’un elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösterdiği internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden sunulan Platform Hizmetlerinden, bu hizmetlerin sunulduğu internet sitelerinin ve mobil uygulamaların kendi üyelik koşullarına tabi olmak şartıyla, ayrı bir üyelik hesabı açmadan Üye sıfatıyla yararlanabilecektir. İşbu Sözleşme’de ve Platform’da Üye için tanımlanan yükümlülükler ise Üye olunması ve/veya Üye sıfatı kazanılmasıyla birlikte Üye için bağlayıcı ve geçerli olacaktır.  Platform’da kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olup; aksine bir durumun tespiti halinde, GAYOOR.COM, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacaktır.  Üye, bilgilerinde değişiklik olması halinde, derhal bilgilerini güncelleyecektir. Üye, işbu güncelleme işlemlerini çağrı merkezi aracılığıyla veya Platform üzerinden ya da GAYOOR.COM tarafından sunulan diğer imkanlar vasıtasıyla güncelleyebilecektir. Üye’ye sağlanan Platform Hizmetleri üyeliği sayesinde Üye, tercih etmesi halinde bilgilerinde yapmış olduğu güncellemelere Platform Hizmetleri’nin sunulduğu diğer internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden de erişme imkanına sahip olacaktır.3.2. Üyelik hesabı bu hesabı oluşturan Üye’ye özeldir; Üye, üyelik hesabını üçüncü bir kişiye kullandırmayacak ve diğer Üyeler’in üyelik hesaplarını kullanmayacaktır.

 

 

 

3.3. GAYOOR.COM, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. GAYOOR.COM, bizzat GAYOOR.COM’un kendisinin satışa sunduğu ürünler haricinde, Platform’da yer alan hiçbir görsel, yazılı veya sair nitelikteki içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve GAYOOR.COM’un söz konusu içerikleri kontrol etme veya Platform’da hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

 

 

3.4. Üye, GAYOOR.COM’un bizzat satıcı konumunda olduğu mesafeli satış sözleşmeleri hariç olmak üzere Satıcılar ile akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde, Satıcılar’ın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu, GAYOOR.COM’un mesafeli satış sözleşmelerine hiçbir surette taraf olmadığını ve kendisine karşı yalnızca Satıcılar'ın yürürlükteki tüketici mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu ve GAYOOR.COM’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcılar, yukarıdaki hususlara ek olarak, Platform’da sergiledikleri ve sattıkları tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, zamanında ve ayıpsız şekilde teslim edilmesinden, faturalandırılmasından, garanti belgesi de dahil olmak üzere gerekli tüm belgelerin tesliminden, satış sonrası servislerin ve sair hizmetlerin sunulmasından, diğer tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve sair hususlardaki tüm talep ve şikayetlerden bizzat sorumludur. Üye, ürünlere ilişkin olarak, işbu maddede sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir sorumluluğu GAYOOR.COM’ye yöneltemeyeceğini, bu kapsamdaki tek muhatabının ilgili ürünü satışa sunan Satıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Üye, Platform, Platform aracılığıyla sunulan hizmetler ve/veya Platform dahilinde yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükler ve prosedürleri bizzat yerine getirmek zorunda olduğunu, bu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak GAYOOR.COM’un herhangi bir bilgisinin ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.3.5. Satıcı, GAYOOR.COM ile arasındaki sözleşmesel ilişki kapsamında, GAYOOR.COM’yi Üye’den ürün bedelini tahsil etme konusunda yetkilendirmiştir. Bu sebeple, Üye GAYOOR.COM’ye yapacağı ödemeyle, Satıcı’ya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır. Üye’nin Satıcı’ya ayrıca ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak Üye’nin Satıcı’ya mükerrer ödeme yapması halinde GAYOOR.COM’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 3.6. Üye, Platform’da gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemde, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, GAYOOR.COM’un herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini ve bu iş ve işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

3.7. Üye’nin kullanıcı adı ve şifre bilgileri de dahil  Platform’da kayıtlı tüm bilgilerinin eksiksiz ve doğru olmasından, bunların zamanında güncellenmesinden, eksiklerin tamamlanmasından, her daim eksiksiz ve doğru olarak bulundurulmasından Üye sorumludur. Üyelik hesabının şifresinin güvenli bir şekilde belirlenmesi ve belirli aralıklarla değiştirilmesi, üyelik hesabının ve üyelik hesabıyla ilişkili bilgilerin güvenliğinin sağlanması, bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, gizliliğinin korunması ve bu kapsamda gerekli her türlü önlemin alınması tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, GAYOOR.COM’un, bu bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğabilecek zararlar da dahil olmak üzere hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şifre kullanımına ve/veya üyelik hesabı ve şifresinin güvenliğine ilişkin bir şüphenin varlığı halinde, GAYOOR.COM, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.3.8. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş kabul edileceğini, iş ve işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını ve bu hususta GAYOOR.COM’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.3.9. Üye, Platform’u ve Platform’daki içerik, materyal ve unsurları, işbu Sözleşme’ye, GAYOOR.COM’un herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olarak kullanacağını, aykırı kullanımlarından kaynaklanabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olacağını, GAYOOR.COM’un tamamen kendi takdirinde olmak üzere aykırı bir kullanımı tespit etmesi halinde, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahip olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

       

 

3.10. Aşağıda aykırı kullanımlar örnekleme yoluyla sayılmıştır:

 

- Platform’daki işlemler gerçekleştirilirken GAYOOR.COM’ye, Platform’a ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir suretle zarar verilmesi,

- Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek ve/veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

- Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme ve/veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

- Yanlış bilgiler veya bir başkasının bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların işbu Sözleşme’ye, GAYOOR.COM’un herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve/veya ahlak kurallarına aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması;

- Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform’da yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji, zararlı yazılım veya virüs kullanılması;

- Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girilmesi;

- Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması; ve/veya benzer nitelikteki herhangi bir işlemle Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanması, yayınlanması veya kullanılması;

- Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı ve sair tehlikelere karşı gerekli koruyucu yazılımların ve lisanslı ürünlerin kullanılması da dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmaması;

- Platform’un, Üyeler’in Platform deneyimlerini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte kullanılması, diğer Üyeler’in kişilik ve mülkiyet haklarına yönelik saldırılarda bulunulması.

3.11. Üye gerek Platform’a kayıt sırasında gerekse Platform’u kullanırken yüklediği ve sağladığı kişisel veri, bilgi, fotoğraf, video, fikir, ifade, yorum, puan, yazışma ve sair tüm içeriklerinin (“Üye İçerikleri”)

 

- İşbu Sözleşme’ye, GAYOOR.COM’un herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kurallarına, ilgili mevzuat hükümlerine ve ahlak kurallarına uygun olacağını,

- Hukuka, ahlaka ve üçüncü kişilerin haklarına (fikri ve sınai mülkiyet hakları, özel hayatın gizliliği hakkı ve kişilik hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aykırı olmayacağını,

- Platform dışında yayınlanması da dahil olmak üzere Üye İçerikleri’ni Platform dışı amaçlarla veya GAYOOR.COM sistemlerini manipüle edecek şekilde kullanmayacağını,

- Yalnızca işbu Sözleşme, GAYOOR.COM’un herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği Platform kuralları ve ilgili mevzuat hükümleri ile izin verilen durumlar için oluşturacağını, örneğin yalnızca ilgili mevzuat uyarınca yorum ve puanlama yapma hakkına haiz olduğu ürünlere yorum yapacağını,

- KVKK ve ilgili mevzuata uygun olacağını, üçüncü kişilere ait kişisel verileri içermeyeceğini,

- Konusu suç teşkil eden, uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da ihlalini teşvik eden, reklam ve/veya pazarlama içerikli, pornografik, çıplaklık içeren ya da toplumca genel kabul görmüş kurallara, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer nitelikte olmayacağını ve GAYOOR.COM’un bu tür içerikler için sıfır tolerans politikası yürüttüğünü bilir ve kabul eder. Üye, GAYOOR.COM’un Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir kontrol yükümlülüğünün bulunmadığını, Üye İçerikleri’nden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve Üye İçerikleri dolayısıyla GAYOOR.COM’un ve/veya üçüncü kişilerin meydana gelecek her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. GAYOOR.COM’un Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir kontrol yükümlülüğü olduğu anlamına gelmemekle birlikte, GAYOOR.COM, resen veya aldığı bir şikâyet/bildirim üzerine Üye İçerikleri’ni kontrol etme ve Üye İçerikleri’ne ilişkin ihlalleri araştırma hakkını saklı tutar; GAYOOR.COM, tamamen kendi takdirinde olmak üzere işbu Sözleşme’ye aykırı olduğuna kanaat getirdiği Üye İçerikleri’ni yayınlamayabilir, değiştirebilir, silebilir, Üye İçerikleri’ne erişimi/Üye İçerikleri’ni görüntülemeyi engelleyebilir. GAYOOR.COM, bu halde, ayrıca, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

3.12. Üye, satın aldığı ürünlere ilişkin yaptığı yorumların ürünün satın alındığı satıcı tarafından talep edilmesi halinde, mevzuata uygun olarak satıcı ile paylaşılabileceğini ve satıcı tarafından mevzuata uygun olarak işbu yorumların kullanılabileceğini kabul eder.3.13. Üye, Üye İçerikleri’ni Platform’a yükleyerek, Üye İçerikleri’ne ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları ve sair hakların münhasıran sahibi olduğunu, Üye İçerikleri’ne ilişkin başta 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan fikri haklar kapsamındaki mali hakları [yani; tespit hakkı, işleme hakkı (FSEK m. 21), çoğaltma hakkı (FSEK m. 22), yayma hakkı (FSEK m. 23), temsil hakkı (FSEK m. 24), işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı (FSEK m. 25)] ve manevi hakları [yani; umuma arz hakkı (FSEK m. 14), adın belirtilmesi hakkı (FSEK m. 15), değişiklik yapılmasını önleme hakkı (FSEK m. 16), tahrif edilmesini/ bozulmasını önleme hakkı (FSEK m. 17)] olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ile sair haklarına ilişkin olarak, GAYOOR.COM’ye, 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerinin olanak tanıdığı en geniş ölçüler içinde, herhangi bir kullanım sınırı olmaksızın, süre, sayı ve konu itibariyle sınırsız, dünya genelinde (uluslararası) uygulanabilir -yer itibarıyla sınırsız-, alt lisans verilebilir, geri alınmaz, bedelsiz, kayıtsız ve şartsız nitelikte tam ruhsat verdiğini kabul eder.3.14. GAYOOR.COM, Platform’un ve Platform’daki erişime, kullanıma, indirmeye ve paylaşıma müsait içerik, materyal ve unsurların zararlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde makul tedbirleri almıştır. Ancak, GAYOOR.COM, Platform’un ve Platform’daki erişime, kullanıma, indirmeye ve paylaşıma müsait içerik, materyal ve unsurların, virüslerden, buglardan, truva atlarından, bozuk dosyalardan, solucan programlarından, dialer programlarından, spam, spyware ve bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı yazılımlardan (casus yazılım ve reklam yazılımı gibi), programlardan, ürünlerden, kodlardan ve/veya materyallerden arındırılmış olmasına ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir. Üye, bunların oluşmasının ve herhangi bir şekilde cihazlarına, cihaz donanım ve yazılımlarına ve/veya diğer ekipman ve teknolojilerine bulaşmasının önlenmesi için gerekli koruyucu yazılım, donanım ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. GAYOOR.COM, bu kapsamda olabilecek arızalar, hasarlar, hatalı bilgi, veri ihlalleri ve kayıplar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.3.15. GAYOOR.COM, Platform’un ve Platform’daki içerik, materyal ve unsurların doğruluğunu, güvenliğini, güncelliğini, mevcudiyetini, sürekliliğini, eksiksizliğini, amaca uygunluğunu ve işlevselliğini sağlamak adına mevcut imkanlar dahilinde makul tedbirleri almıştır ve bunları “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekliyle” sağlamaktadır; bunlara ilişkin herhangi bir garanti ve taahhüt vermemektedir.3.16. Platform’da yer alan linkler, Üye’yi başka web sitelerine/uygulamalara götürebilir. GAYOOR.COM, bu web sitelerinin/uygulamaların içeriği, doğruluğu, güvenilirliği, güvenliği ve/veya işlevselliği ile ilgili olarak herhangi bir garanti ve taahhüt vermemekte olup; bu web siteleri/uygulamalar bakımından erişimden, kullanımdan, indirmelerden, paylaşımlardan ve/veya değişikliklerden doğabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.3.17. GAYOOR.COM, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin, üyelik başvurularını reddedebilir, üyelikleri sona erdirebilir veya üyelik başvurusunun kabul edilmesini yahut devam ettirilmesini ya da Platform’un kullanılmasını  ek şart ve koşullara bağlayabilir. GAYOOR.COM tarafından Üye’nin üyelik işlemi sonrası getirilecek ve herhangi bir suretle duyurulacak/bildirilecek/yayınlanacak değişiklikler, ek şart ve koşullar, hükümler, yönergeler ve politikalar, bunların Platform’da yayınlanmasının ardından ayrıca bir bildirime, onaya gerek olmaksızın yayınlanma anından itibaren Üye için bağlayıcı olacak ve Üye bunları Platform’u kullanmaya/Platform aracılığıyla sunulan hizmetlerden faydalanmaya devam etmekle kabul etmiş sayılacaktır; ancak ilgili mevzuat hükümlerinin bunların Üye tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi halinde, bunlar Üye tarafından onaylanmadığı sürece, GAYOOR.COM, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.3.18. Üye, her zaman üyeliğini herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak sona erdirebilecektir. Üye, üyelik hesabının kapatılması sürecini Platform üzerinden gerçekleştirebilecektir. Platform’da yer alan “Hesabım” veya “Menü” sayfasında bulunan ilgili adımları takip ederek hesabını kapatmaya yönelik işlemleri başlatabilecektir. Üye’nin hesabını kapatmaya yönelik işlemleri başlatması ve bu talebin GAYOOR.COM’ye ulaşmasını takiben, hesap güvenliğinin sağlanması ve suistimalin önlenmesi amaçlarıyla hesap kapatma talebi, GAYOOR.COM’un belirlediği kural setleri doğrultusunda sonuçlandırılacaktır. Üye, üyelik hesabının kapatılmasından sonra üyelik hesabını yeniden kullanamayacağını ve/veya hesaba bağlı tanımlanmış hak ve avantajlarını geri alamayacağını, muhtelif hesaplara aktaramayacağını anladığını kabul eder.3.19. GAYOOR.COM, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Platform’u ve/veya Platform aracılığıyla sunulan  hizmetleri, kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak yayından kaldırabilir, değiştirebilir, ücretli hale getirebilir, güncelleyebilir, askıya alabilir, durdurabilir ve/veya Platform üzerinde ilave hizmetler açabilir. GAYOOR.COM’un bu maddede sayılanlara ve benzer nitelikteki sair hususlara ilişkin olarak Üye’ye ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

4.1. GAYOOR.COM, işbu üyelik sözleşmesi kapsamında kişisel verilerin, KVKK da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. GAYOOR.COM, işbu sözleşmenin kurulması ve ifası sırasında elde ettiği kişisel verileri, işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin sunulması, siparişin oluşması ve teslimatın gerçekleşmesi, Üye’nin memnuniyetinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, hesaplarının güvenliğinin sağlanması, sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi amaçları başta olmak üzere, Üye'nin kişisel verilerini işlemekte ve paylaşmaktadır.

 

4.2. GAYOOR.COM, Platform içerisinde sunulan ürün sayısı ve çeşitliliği içerisinde Üye’ye uygun ürünlerin sunulması amacıyla işbu sözleşme kapsamında Üye’nin tercihlerine uygun ürünleri bulabilmesine ve söz konusu ürünlere kolay ve hızlı bir şekilde erişmesine imkan sağlamakla yükümlüdür. Üye, bu yükümlülük kapsamında kişisel verilerinin işlenmesinin, sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmesi için gerekli olduğunu kabul eder.4.3. Üye, kişisel verileri işleme ve paylaşma faaliyetleri hakkında  Platform altında yer alan ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla detaylı bilgiyi elde edebileceğini anladığını kabul eder. Üye, GAYOOR.COM’un Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta veya şirket uygulamalarında yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tuttuğunu kabul eder.  4.4. Üye, işlenmekte olan kişisel verilerine ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve KVKK kapsamındaki hak ve taleplerini yöneltmek amacıyla Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5.maddesinde belirtilen zorunlu unsurları içerecek şekilde, Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemleriyle veya üyelik hesabında kayıtlı e-posta adresi üzerinden kvkk@trendyol.com adresine e-posta göndererek GAYOOR.COM’ye başvuruda bulunabilir.4.5. Üyelik sözleşmesinin sona ermesi/üyelik hesabının kapatılması ile birlikte işleme ve saklama amacı ortadan kalkan kişisel veriler mevzuata uygun olarak silinmekte olup; Üye’nin mevzuat uyarınca saklanması zorunlu olan kişisel verileri işlenme amacı ortadan kalkana kadar GAYOOR.COM tarafından işlenmeye devam edecektir.4.6. GAYOOR.COM söz konusu kişisel verilerin KVKK’nın 12.maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

 

5.1. GAYOOR.COM, Üye’nin ticari elektronik iletilere onay vermesi halinde, Platform’da kayıtlı olan elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ya da SMS göndermek suretiyle, mal ve hizmetlerini tanıtmak ve pazarlamak amacıyla Üye’ye ticari elektronik ileti gönderebilecektir. Üye, Platform’da kayıtlı olan elektronik posta adresini ve telefon numarasını doğru ve güncel tutmakla yükümlüdür.5.2. Üye, ticari elektronik iletilerin gönderilmesine onay vermeme ya da onayını geri alma hakkına sahiptir. Bu bağlamda, ilgili mevzuat uyarınca sayılan yöntemlerle onayını geri alabileceği gibi GAYOOR.COM, Üye’nin bu hakkının kullanılmasını kolaylaştırabilmek amacıyla ayrıca ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihlerini Platform vasıtasıyla değiştirebilmesine olanak sağlamaktadır.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Platform ve Platform’a ilişkin her türlü unsur ve içerik (her türlü ticaret unvanı, eser, telif, buluş, patent, marka, tasarım, grafik, logo, diğer tanıtıcı isim ve işaretler, alan adı, yazılım, program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı ara yüzü, veri, veri tabanı, kayıt, kod, süreç, fikir, metin, animasyon, klip, müzik, video, fotoğraf, resim, şekil, çizim, görüntü, ticari takdim şekli, slogan, ekran, know-how, proje, konsept, program, uygulama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (“GAYOOR.COM İçerikleri”) ve bunlarla bağlantılı tüm haklar (fikri ve sınai mülkiyet ve mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) GAYOOR.COM’ye aittir. Diğer Üyeler’in Platform aracılığıyla paylaştığı kişisel bilgi, fotoğraf, video, fikir, ifade, yorum ve yazışmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü içerik (“Diğer Üye İçerikleri”), GAYOOR.COM’un bunlara ilişkin sahip olduğu tam ruhsat saklı kalmak kaydıyla, bunları Platform aracılığıyla paylaşan Üye’ye aittir. Üyelik hesabının oluşturulması, Üye’ye Platform’a erişim, Platform’u kullanma ve/veya Platform aracılığıyla sunulan  hizmetlerden faydalanabilme yetkisinin verilmesi ve/veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hüküm, Üye’ye, Platform’a, GAYOOR.COM İçerikleri’ne ve/veya Diğer Üye İçerikleri’ne ilişkin herhangi bir hak verildiği anlamına gelmemektedir. Bu kapsamda, Üye’nin, Platform’u, GAYOOR.COM İçerikleri’ni ve/veya Diğer Üye İçerikleri’ni kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, Platform’un kullanım amacı dışında kullanımı, iktibası, kopyalaması, çoğaltması, değiştirmesi, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi (geri derlemesi), yedeklemesi, iletmesi, depolaması, işlemesi, satması, paylaşması, yayması, dağıtması, kiralanması, ödünç verilmesi, uyarlaması, nakletmesi veya başkaca iş, işlem ve tasarrufa konu etmesi ve/veya bunları teşvik etmesi ve/veya yapılmasını kolaylaştırması mutlak suretle yasaktır. Üye, işbu madde kapsamında yer alan yasağı ihlal etmesi halinde GAYOOR.COM’un ve/veya üçüncü kişilerin meydana gelecek her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. GAYOOR.COM, bu halde, ayrıca, her türlü talep, dava ve takip hakları saklı kalmak üzere, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlama, engelleme, askıya alma veya sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir.

 

 

 

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE FERAGAT

 

 

7.1. GAYOOR.COM, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme'yi ve Platform’da yer alan her türlü politika ve kuralı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, herhangi bir suretle duyurarak/bildirerek tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklikler ve eklemeler, aksi GAYOOR.COM tarafından belirtilmedikçe, duyuruldukları/bildirildikleri ve/veya Platform’da yayımlandıkları tarihte ayrıca bir onaya gerek olmaksızın geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir; Üye Platform’u kullanmaya/Hizmetler’den faydalanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri ve eklemeleri kabul etmiş sayılacaktır. GAYOOR.COM, Üye’lerin Platform’da yapacakları her bir işlem öncesinde Üyelik Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.İlgili mevzuat hükümlerinin değişikliklerin Üye tarafından açıkça onaylanmasını emretmesi ve değişikliklerin Üye tarafından onaylanmaması halinde GAYOOR.COM, Üye’nin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlayabilir, engelleyebilir, askıya alabilir veya sona erdirebilir.7.2. GAYOOR.COM tarafından imza edilmeyen feragatler geçerli değildir. GAYOOR.COM’un, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını, kısmen veya tamamen kullanmaması, Üye’den, Sözleşme’nin herhangi bir hüküm veya şartına uymasını talep etmemesi ve/veya Üye’nin herhangi bir ihlalinden feragat etmesi, söz konusu hüküm veya şartın gereğinin müteakiben yerine getirilmesi şartını kısıtlamayacak veya izleyen herhangi bir ihlalden feragat olarak yorumlanmayacaktır.

 

MÜCBİR SEBEPLER

 

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, kötü hava koşulları, mevzuat değişiklikleri, yetkili merciler tarafından alınan kararlar, veya GAYOOR.COM’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") GAYOOR.COM'un işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, GAYOOR.COM ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

 

 

MUHTELİF HÜKÜMLER

 

9.1. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda GAYOOR.COM’un resmi defter ve ticari kayıtları, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu e-arşiv kayıtları, elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere GAYOOR.COM nezdinde bulunan her türlü kayıt ve belgenin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve  taahhüt eder.

 

 

 

9.2. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.9.3. İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta olup; işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.9.4. Üye, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini ve/veya yükümlülüklerini önceden GAYOOR.COM’un yazılı iznini almaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. GAYOOR.COM’un ön yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. Bununla birlikte GAYOOR.COM, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini, alacaklarını ve/veya yükümlülüklerini, önceden Üye’nin yazılı iznini almaksızın, hâkim şirketlerine, bağlı şirketlerine, iştiraklerine, iş ortaklarına ve/veya üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir.

 

       

 

9.5. GAYOOR.COM’un işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduğu her türlü hak ve yetkisi, birlikte kullanılabilecek niteliktedir; diğer bir ifadeyle GAYOOR.COM’un işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkisini kullanması, diğer herhangi bir hak ve/veya yetkisini kullanmasına hiçbir suretle engel değildir.9.6. Taraflar, işbu Sözleşme’nin farklı dillerdeki versiyonları ile bu versiyon arasında herhangi bir çelişki olması halinde aralarındaki ilişkiye işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  9.7. 9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmıştır. İşbu Sözleşme, onaylandığı an itibarıyla süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.